skip to Main Content

WERKEN MET ENERGIE EN PLEZIER; WAT HEB JIJ DAARVOOR NODIG?

Kennis expert | Dynamisch werken

Minder zitten en meer bewegen. Dé uitdaging tot gezonder werken. Zeker nu. Want thuiswerkers zitten dagelijks maar liefst 1½ uur meer dan voorheen. Mensen weten wel dat veel zitten niet gezond is, maar hoe krijgt u uw personeel ook echt tot ander gedrag? Door ze een ervaring te bieden!

U kunt kiezen uit: een interactief webinar; een dynamische workshop waarin men op zoek gaat naar beweegmogelijkheden in de eigen werksituatie; een inspiratiesessie waarin ik korte metten maak met die nare slogan ‘zitten is het nieuwe roken’; nascholing van uw ergo-coaches of beeldschermadviseurs.

Sinds 1 januari 2024 ben ik lid van de coöperatie Prevent Partner. Een netwerk van zeer ervaren adviseurs in de preventieve bedrijfsgezondheidszorg: bedrijfsartsen, A&O specialisten, veiligheidskundigen, toxicologen, arbeidshygiënisten en gedragsdeskundigen. Samen bieden we u:

  • risico inventarisatie en evaluatie RI&E, inclusief verplichte toetsing ervan
  • preventief medisch onderzoek PMO
  • toxicologisch onderzoek
  • risico communicatie, en evaluaties veilig en gezond werken
  • training gedrags- en cultuurverandering
  • duurzame inzetbaarheid.
Back To Top
Zoeken