skip to Main Content

WERKEN MET ENERGIE EN PLEZIER; WAT HEB JIJ DAARVOOR NODIG?

kennis voor gezond werken

Gezond werken, wat is dat?

In mijn ogen is het: ‘werken om te leven’ en niet: ‘leven om te werken’. Werk waarin je je ei kwijt kunt en dat past bij je privésituatie en levensfase. In een werkomgeving die je letterlijk in beweging houdt. Het resultaat van gezond werken is dat je de meeste dagen met plezier naar je werk gaat en energie over hebt wanneer je thuiskomt. Energie voor hobby’s, je gezin of wat er verder van belang is náást je werk. Ik noem dit duurzaam presteren.

Gezond werken kent vier componenten: een lichamelijke, een mentaal-emotionele, een sociale en een zingevende component. Met verschillende diensten richt ik me op deze componenten. Elke dienst kent een degelijke basis vanuit de wetenschap; en is menselijk van toon.

Gezond werken, mijn achtergrond

‘Mens in arbeid’ is mijn vakgebied sinds 1985. De combinatie van een praktische opleiding (ergotherapie) en een wetenschappelijke studie (bewegingswetenschappen) maakt dat ik bij uitstek de brug tussen theorie en praktijk kan slaan.

Mijn kennis over gezond werken breidde zich uit via diverse functies: universitair docent Ergonomie bij de VU in Amsterdam, post doc Bewegingsleer aan het Karolinska Institutet in Stockholm en projectleider Arbeidsbelasting bij TNO. En natuurlijk via mijn opleidingen tot en nascholingen als Professional Coach.

Gezond werken, mijn partners

Ik ben lid van de coöperatie Prevent Partner, een netwerk van zeer ervaren adviseurs in de preventieve bedrijfsgezondheidszorg. Met bedrijfsartsen, A&O specialisten, veiligheidskundigen, toxicologen, arbeidshygiënisten en gedragsdeskundigen. Samen bieden we u:

  • risico inventarisatie en evaluatie RI&E, inclusief verplichte toetsing ervan
  • preventief medisch onderzoek PMO
  • toxicologisch onderzoek
  • risico communicatie, en evaluaties veilig en gezond werken
  • training gedrags- en cultuurverandering
  • duurzame inzetbaarheid.

Duurzaam Presteren

Duurzaam presteren omvat drie van de vier componenten van gezond werken. Alleen de lichamelijke zit er beperkt in. Mijn model voor Duurzaam Presteren laat dit mooi zien. Via dit model werken we samen aan vermindering van stress en het voorkomen van een burn-out. We sleutelen aan je baan zonder dat je weg hoeft te gaan bij je huidige job. Of we gebruiken het als tool bij het vinden van een andere baan die beter bij je past.

Dynamisch Werken

Met dynamisch werken wissel je zitten af met activiteiten die je lichaam en brein een boost geven: staan, fietsen op een bureaufiets, korte inpandige beweegmomentjes, een lunchwandeling of lopen op een loopband. Klinkt leuk, toch? En is stukken gezonder dan de hele dag stil zitten achter je beeldscherm! Ik ervaar het iedere dag en weet er alles van als geestelijk moeder van de eerste bureaufiets in Nederland, de Oxidesk.

Persoonlijke Groei

Soms is voor gezonder werken een diepere ontwikkeling van jezelf nodig. Een transformatie noemen we dat. In de begeleiding staat de ontmoeting dan centraal (en ook ont-moeting). De ontmoeting met mij als coach en met personen die voor jou van belang zijn. Ook een ontmoeting met je verleden, inclusief de nare periodes kan nodig zijn om tot blijvende verandering te komen. Ik ben graag jouw voorganger, supporter en mede-wandelaar als jij dit pad wil bewandelen.

Mogelijkheden

Back To Top
Zoeken