skip to Main Content

hoe een taakfit-analyse je helpt, een casus

Het is niet makkelijk. Terug aan het werk gaan na een langdurige ziekte of na uitval door overbelasting. Een bedrijfsarts geeft het aantal te werken uren aan, maar met welke taken vul je die uren dan in? Bij de begeleiding van re-integrerende personen kan ik een taakfit-analyse gebruiken; een waardevol hulpmiddel.

Taakfit, een begrip gekoppeld aan Job Crafting

Met job crafting maak je, op eigen initiatief, aanpassingen in je werk om je welzijn te verbeteren. Dit doe je via “een verbeterde aansluiting van het werk op persoonlijke behoeftes, interesses en sterke kanten en op fysieke en cognitieve beperkingen” (1). Het ligt voor de hand om job crafting ook toe te passen in de re-integratie. Immers, er kunnen nog fysieke of cognitieve beperkingen zijn, persoonlijke behoeftes en interesses zijn wellicht veranderd en sterke kanten moeten weer uitgevonden worden. Toch ligt de focus bij re-integratie een beetje anders dan bij reguliere job crafting. Vandaar dat de taakfit-analyse een betere insteek geeft. Ik leg het uit.

Een taakfit-analyse

Een taakfit-analyse is het stapsgewijs analyseren hoe taken en werkomstandigheden aansluiten op de beperkingen, sterktes, behoeftes en interesses van de re-integrerende mens, op dat moment. Met als uitkomst een Taakfit-diagram.

Het Taakfit-diagram

Het Taakfit-diagram (2) vul je, zelf of samen met een coach, in nadat je het volgende op een rij hebt gezet:

  1. De taken.
  2. De persoonlijke behoeftes, sterke kanten en interesses.
  3. De beperkingen/risico’s op fysiek, cognitief, emotioneel en organisatorisch gebied.

Elke taak komt in één van de vier vakken, via een combinatie van: a) wel/geen ‘aansluiting’ en b) wel/geen ‘risico’. De behoeftes, sterke kanten en interesses zónder taak noteer je als ‘onbenut potentieel’.

De casus van Piet*

Piet, een 52- jarige projectleider bij een bouwbedrijf was uitgevallen met een burn-out. Zowel thuis als op het werk was het hem teveel geworden. Na een periode van rust ging hij opbouwen in uren. De Taakfit-analyse heeft hem geholpen om in te zien:

  • Waar hij echt goed in is (sterke kanten) en dat het voor het bedrijf waardevol is als hij zo veel mogelijk de taken uitvoert die daar op aansluiten;
  • Wat hij nodig heeft (behoeftes) om zijn stressniveau niet opnieuw zo hoog te laten oplopen;
  • Wat hij nog meer zou kunnen (interesses) en dat doorgroeien voor beide partijen een plus is;
  • Dat het organisatorische zaken zijn die hem emotionele risico’s geven bij de twee ‘2-kanten taken’ en dat het ook aan hem is om daar anders mee om te leren gaan;
  • Dat de zeven ‘mooie taken’ het hoofddeel van zijn werk vormen en dat hij twee van de drie ‘lege taken’ kan overdragen aan een jongere medewerker;
  • Dat de twee ‘risicovolle taken’ niet te vermijden zijn en hij daar dus hulp bij moet vragen.

Piet is inmiddels weer volledig aan het werk en heeft in overleg met de directie een wijziging in zijn takenpakket gekregen. Een ‘onvervulde zaak’ die belangrijk is voor Piet, nl. jongeren inwerken, is omgezet in een vaste taak.

Wil je een training volgen over de taakfit-analyse?

Begeleid jij re-integrerende mensen en wil je opgeleid worden in het maken van taakfit-analyses? Ik geef 2x per jaar een online training, de volgende start op 13 september 2024 (09-12:30u).

N.B.: *naam, leeftijd en functie heb ik veranderd.

Bronnen

(1) “Mooi werk”, Mark van Vuuren & Luc Dorenbosch (2011). Uitgeverij Boom, Amsterdam.

(2) “Mooier werk, Mark van Vuuren & Luc Dorenbosch (2018). Uitgeverij Boom, Amsterdam.

blog

Nieuwsbrief ontvangen?

Wil je (elke 6-8 weken) een nieuwsbrief van BTR ontvangen, vul dan hieronder jouw e-mailadres in.

  
Back To Top
Zoeken