skip to Main Content

samen leren vanuit opmerkzaamheid en verbinding – dat is de kern

Training | Learning Agility Program

Een driedaags programma voor uw high-tech medewerkers die:

  • het primaire proces ondersteunen met hun technische analyses en lab-werk (process engineers, research assistants) en in dat werk van grote waarde zijn
  • weinig natuurlijke ontwikkeling in hun functie kennen, behalve het upgraden van inhoudelijke kennis
  • zelf niet zo geneigd zijn de regie over hun ontwikkeling en loopbaan in handen te nemen.

Interne voorbeelden en externe sprekers laten deze medewerkers zien dat verandering bij hun werk hoort. Via een Agility Scan krijgen ze inzicht in de eigen mate van wendbaarheid en ontwikkelpunten. Ze oefenen met elkaar en met een acteur gespreksvoering, zodat ze beter voorbereid in gesprek gaan met de leidinggevende over hun ontwikkeling. Ze leren, soms voor het eerst, kijken naar en spreken over zichzelf in het werk. Leren dat er meer is dan de inhoud van dat werk. U, als leidinggevende speelt actief een rol in dit programma. We geloven dat alleen zo een duurzaam resultaat behaald wordt.

Back To Top
Zoeken