skip to Main Content

De nieuwste kennis over job crafting

Job crafting is een manier om de beste match te maken tussen werk en mens. Om zo de beste ‘person-job fit’ voor elkaar te krijgen. Onbewust doet iedereen dit, ook jij. Ook jij past je taken of je manier van denken over je werk aan om dit werk fijner te maken. En ben je coach, dan pas je vast job crafting acties toe met je cliënt. Graag praat ik je bij over een recent geteste e-learning interventie.

Job crafting als tool tot duurzaam presteren

Sinds het ontstaan van het begrip job crafting (Wrzesniewski & Dutton, 2001) zien we vier manieren om de ‘person-job fit’ te verbeteren: via taken, relaties, context (o.a. tijd en plaats van werken) en cognitie (manier van denken over werk). In 2010 publiceren Tims & Bakker drie andere manieren: uitdagende taakeisen toevoegen aan het werk, belemmerende taakeisen optimaliseren en meer hulpbronnen aanspreken. Ook dit kan de ‘person-job fit’ verbeteren. Ik werk met deze laatste drie manieren van job crafting via mijn Model voor Duurzaam Presteren.

Samengevat is job crafting dus:

op eigen initiatief aanpassingen maken in je werk om je welzijn te verbeteren, via ander gedrag of een andere mindset.

Je kunt ‘sleutelen’ aan:

  1. Taken, relaties, context en cognitie (benadering 1)
  2. Taakeisen en hulpbronnen (benadering 2).

Zoals je ziet is er overlap tussen de twee benaderingen. ‘Taakeisen’ aanpassen gaat via ‘taken’ en soms ook via ‘context’. ‘Hulpbronnen’ aanspreken betekent in praktijk een beroep doen op je ‘relaties’. In alle gevallen zijn de aanpassingen gericht op een betere afstemming van:

  • je interesses en behoeftes op wat werk je kan bieden: ‘needs-supplies fit’
  • je competenties en belastbaarheid op wat werk van je vraagt: ‘demands-abilities fit’.

Job crafting via e-learning werkt ook

Lorenz Verelst en collega’s van de KU Leuven ontwikkelden een job crafting interventie op afstand, via e-learning. De cliënt kan zo in eigen tijd en tempo de job crafting stappen doorlopen. Omdat er geen live contact met en bijsturing door een coach is, dient deze support ingebouwd te zijn in de e-interventie. Verelst en collega’s deden dat heel slim, vanuit de wetenschap. De kern van hun aanpak:

  • de cliënt leest over job crafting en de voordelen, maakt een analyse van zijn werk en zichzelf, bedenkt doelen en acties, voert deze uit en evalueert ze (5 stappen);
  • de cliënt stelt specifieke, haalbare en meetbare doelen;
  • de e-learning tool ziet er goed uit, is gebruiksvriendelijk en laat op het juiste moment de juiste content zien.

Interessant is dat stap 2 uit de interventie overeenkomt met de Taak Fit Analyse, die ik ontwikkelde en waarin ik collega coaches train. En het is juist deze stap die de meeste deelnemers (90%) in het onderzoek uitvoerden. Ter vergelijking: slechts 54% evalueerde zijn acties in stap 5.

Was deze e-interventie succesvol? Ja, de deelnemers hadden meer job crafting gedrag na afloop van de interventie dan ervoor. En ze hadden ook meer job crafting gedrag dan de controlegroep, die niet deelnam aan de interventie maar wel de job crafting-vragenlijst invulde.

Doelen bepalen is cruciaal en leidt tot meer ’taak craften’

Welk element was het meest van belang voor het succesvol job craften? Dat was de stap van ‘goal setting’; het doen van deze stap leidde tot een grotere toename in job crafting gedrag. Dus, beste collega coaches: besteed veel aandacht aan specifieke, haalbare en meetbare doelen stellen!

Leidde de interventie tot een toename in alle vormen van job crafting? Nee, de deelnemers gingen alleen aantoonbaar meer ‘taak-craften’. Er was geen sprake van meer ‘relationele crafting’, noch van meer ‘cognitieve crafting’. Tot slot, het hogere niveau van ‘taak-craften’ had op zijn beurt weer een positief effect op de eerder genoemde ‘needs-supplies fit’. Dus door te taak-craften verbeterde de deelnemer de afstemming tussen zijn werk en zijn interesses en behoeftes.

Bronnen

Tims, M. & Bakker, A.B. (2010). Job crafting: Towards a new model of individual job redesign. SA Journal of Industrial Psychology, 36(2), 1–9. Online article link

Verelst, L., De Cooman, R., Verbruggen, M., van Laar, C., Meeussen, L. (2021). The development and validation of an electronic job crafting intervention: Testing the links with job crafting and person-job fit. Journal of Occupational and Organizational Psychology. Online article link

Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of Management Review, 26(2), 179–201. Online article link

nieuws

Nieuwsbrief ontvangen?

Wil je (elke 6-8 weken) een nieuwsbrief van BTR ontvangen, vul dan hieronder jouw e-mailadres in.

  
Back To Top
Zoeken